Nidelven IT - All about Python, Zope & Plone - and Open Source!

Here you'll find issues related to our services. Mostly about Python, Zope and Plone, as well as hosting-related issues.

"Keeping IT real"


Older entriesAtom - Subscribe - Categories
Previous | Next

Important message regarding email / Viktig melding angående epost

Hi. This message will be presented in English first, then in Norwegian.
Hei. Denne meldingen kommer på engelsk først, deretter på norsk.Due to the fact that old Spam messages and deleted messages are
taking up a lot of space on the mail system, automatic purging of
mail messages will start on the 11th of December. This means
that messages located in the Junk or Trash folder older than 30
days will be removed automatically. So if your email domain
or account is configured to send Spam messages to the Junk
folder, or you use IMAP and delete messages (moving them
to the Trash folder), you should check those folders more
frequently than every 30 days to make sure that important
messages aren't removed. On the 11th of December messages
older than 30 days will be removed, so you should check
the Trash and Junk folders before this date and then regularly
check the folders after this date.

If you have any questions regarding this matter, please ask
the technical person handling your website and/or email,
then ask us. This way we are able to handle questions
efficiently.

We would also like to mention that we've added more
documentation regarding setting up email, mailing lists and
spam filtering. Please see

 http://support.nidelven-it.no/

for more information.

Thank you. :)

Best regards,

Nidelven IT Support by Morten W. Petersen


På grunn av at gamle Spam meldinger og slettede meldinger
tar opp mye plass på epost-systemet, vil automatisk sletting
av disse meldingene begynne den 11. Desember. Dette betyr
at meldinger som befinner seg i Junk eller Trash mappene eldre
enn 30 dager vil bli slettet automatisk. Så hvis ditt epost-domene
eller din epost-konto er konfigurert for å sende Spam meldinger til
Junk mappen, eller du bruker IMAP og sletter meldinger (flytter
de til Trash mappen), bør du sjekke disse mappene oftere enn
hver 30. dag for å forsikre deg om at viktige meldinger ikke går
tapt. Den 11. Desember vil meldinger eldre enn 30 dager bli
slettet, så du bør sjekke Trash og Junk mappene før denne
datoen og deretter jevnlig sjekke disse mappene for meldinger
du vil beholde.

Hvis du har noen spørsmål angående denne saken, vennligst
spør den tekniske personen som tar seg av din nettside og/eller
epost - deretter spør oss. På denne måten klarer vi å svare
på en effektiv måte.

Vi vil samtidig nevne at vi har lagt til mer dokumentasjon på
hvordan man setter opp epost, epost-lister og spam-filtrering,
se på

 http://support.nidelven-it.no/

for mer informasjon.

Takk. :)

Mvh,

Nidelven IT Support ved Morten W. Petersen


[Permalink] [By morphex] [New mail system (Atom feed)] [2006 07 Dec 22:26 GMT+2]

Add comment (text format)

Passphrase

A passphrase is required to comment on this weblog. It is required to make sure that bots aren't doing automatic spamming. It is: nit is the best!.

Title

Name

Email

Comment